nextpractice-explorer

U ziet niet altijd direct de mogelijkheden als u het bekijkt vanuit uw huidige standpunt.

 

Een nieuwe visie, missie, klantcontactstrategie, business, procesoptimalisatie? verbetering van communicatie, ICT, organisatie, medewerkercompetenties?

 

De nextpractice-explorer legt vanuit een veelvoud aan perspectieven nieuwe uitdagende visies en mogelijkheden bloot met het vertrouwen dat deze gerealiseerd kunnen worden. De nextpractice technieken en het nextpractice partnernetwerk zorgen ervoor dat dit snel, gestructureerd en doeltreffend gebeurt. De nextpractice-inspirator kan hierin de aftrap doen.

 

Verwachte resultaten

Een visie naar succes
Nieuw perspectief
Gezamenlijkheid
Energie om door te zetten
Commitment, verbinding, afstemming, slagkracht

 

Aanpak

1. Kennismaking en doelbespreking
2. Inventarisatie wensen (individueel, momentaan en vanuit de voorbereiding)
3. Inspiratie. Laat u verrassen.
4. Exploratie.
Met behulp van diverse door nextpractice-institute ontwikkelde tools wordt in korte tijd een aantal perspectieven onderzocht, die snel helderheid geven over waar de droom, kracht en wensen van de organisatie liggen.

 

5. Keuzes maken.
De hoofdlijnen van de strategische en tactische management- agenda worden bepaald. Welke droom inspireert u, welke droom of dromen zijn de moeite waard om verder uit te werken? Welke prioriteit geeft u daar aan?

 

6. Evaluatie en definiren vervolgacties.

De explorersessie wordt afgesloten met heldere acties en bijlagen, waaronder:
Resultaten uitgewerkt in presentatie vorm.
Optioneel: presentatie van de resultaten aan dezelfde of grotere groep.
Actiepunten- en prioriteitenlijst.