Vertrouwen

Vertrouwen is de meest kritische succesfactor om in beweging te komen. Alleen door echte verbindingen te leggen kunnen individuen of bedrijven in een team samenwerking, maximaal toegevoegde waarde realiseren en genieten van the speed of trust.

Ondernemen begint met communiceren: Van machtstrijd naar strijdmacht

Ont-moetingen

We werken onder andere aan de volgende next practices:

Visie ontwikkeling HBO instelling

Naar de markt brengen van een nieuw internet concept

Nieuwe Social Media Onderneming met focus op klantrelatie

Begeleiden van nieuwe marktstrategie kennisinstelling

Safety en Security samenwerking met BSS Holland.

Columns in http://www.pluspost.nl/,(twee)weeklijks.
Artikel over jezelf zijn om met overtuiging iets te kunnen brengen.

 

Het nextpractice-institute

We bieden een thuis voor professionals.

 

Durf te leven op eigen kracht, onder andere door je bewust te zijn van je eigen talenten en van je eigen denkwijzen en patronen: ondernemen met jezelf. De boardroom consultants van het nextpractice-institute zijn zelfstandige professionals die u uitnodigen eens een ander gezichtspunt in te nemen en te ver-staan; van survival of the fittest to survival of the most cooperative. Een ieder vanuit zijn of haar eigen kennis en ervaring, maar met een gedeelde visie en werkwijze.

 

Professionals van het nextpractice-institute houden elkaar scherp door het halen en brengen van kennis, energie en ervaring, peer to peer elkaar inspireren en stimuleren. Kortom: onze professionals willen u en elkaar graag ont-moeten.

 

De basis van het nextpractice-institute is gelegd door Hans Kooistra, Gerard Burgering en Peter van den Heuvel met Frans van der Reep als inspirator.

 

De groei en de waarde zit onder andere in het netwerk en de vertrouwde relaties. Geen groot management apparaat, maar een cooperatie met leden. Ondernemen op basis van zelfsturende professionals en concrete klantvragen, met het doel om waardesprongen te realiseren door verbinding.

 

Pluriformiteit om problemen effectief op te lossen. Een financiel probleem bijvoorbeeld oplossen vanuit marketing, ICT en personeelsbeleid, of een klantcontactprobleem oplossen vanuit informatiemanagement, sales en zelfroosteren. De waarde zit in de combinatie en heeft doorgaans een groot aantal positieve neveneffecten. Maak kennis met onze PAL's (PAL=Pooling Allying en Linking) en co-creators en hun ervaringen.